31.8.08
Τίτλος: Reksio
Παραγωγή: Studio Filmow Rysunkowych, Bielsku-Bialej
Χώρα: Πολωνία
Έτος: 1967-1988
Επεισόδια: 65


2. Reksio marzyciel
DivX 4, 320x240 pixels, 29 fps, 317 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 16.000 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

3. Reksio wychowawca
DivX 5.0, 544x416 pixels, 25 fps, 975 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 96 kb/s, 44.100 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

6. Reksio domator
DivX 4, 544x416 pixels, 25 fps, 1728 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 64 kb/s, 44.100 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Part 1
Part 2

8. Reksio sportowiec
DivX 5.0, 720x480 pixels, 29 fps, 1342 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 128 kb/s, 48.000 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

9. Reksio taternik
DivX 4, 640x480 pixels, 25 fps, 913 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 128 kb/s, 44.100 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

10. Reksio wedrowiec
DivX 4, 640x480 pixels, 25 fps, 958 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 128 kb/s, 44.100 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

11. Reksio aktor
XviD, 512x384 pixels, 25 fps, 973 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 24 kb/s, 12.100 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

12. Reksio telewidz
DivX 4, 320x239 pixels, 30 fps, 615 kb/s
MPEG Layer 3, Single channel, 64 kb/s, 22.050 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

13. Reksio kosmonauta
DivX 5.0, 544x416 pixels, 25 fps, 1084 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 96 kb/s, 44.100 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

14. Reksio magik
DivX 4, 320x244 pixels, 25 fps, 622 kb/s
MPEG Layer 3, Single channel, 64 kb/s, 22.050 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

15. Reksio pielegniarz
DivX 4, 320x240 pixels, 25 fps, 614 kb/s
MPEG Layer 3, Single channel, 64 kb/s, 22.050 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

16. Reksio racjonalizator
DivX 3, 352x288 pixels, 5.6 fps, 106 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 47 kb/s, 22.050 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

17. Reksio rozbitek
DivX 4, 640x480 pixels, 25 fps, 866 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 128 kb/s, 44.100 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

18. Reksio malarz
DivX 4, 320x240 pixels, 25 fps, 619 kb/s
MPEG Layer 3, Single channel, 64 kb/s, 22.050 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

19. Reksio poszukiwacz
DivX 4, 320x240 pixels, 25 fps, 615 kb/s
MPEG Layer 3, Single channel, 64 kb/s, 22.050 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

20. Reksio ratownik
DivX 3, 640x512 pixels, 25 fps, 886 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 128 kb/s, 44.100 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

21. Reksio detektyw
DivX 4, 640x480 pixels, 25 fps, 878 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 128 kb/s, 44.100 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

22. Reksio czyscioch
DivX 3, 512x384 pixels, 25 fps, 953 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 87 kb/s, 44.100 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

24. Reksio zeglarz
DivX 4, 640x480 pixels, 25 fps, 862 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 128 kb/s, 44.100 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

25. Reksio medalista
DivX 5, 720x480 pixels, 2.4 fps
MPEG Layer 3, Double channel, 128 kb/s, 48.000 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

26. Reksio rozjemca
DivX 3, 640x432 pixels, 25 fps, 884 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 128 kb/s, 44.100 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

27. Reksio swat
DivX 4, 320x240 pixels, 25 fps, 613 kb/s
MPEG Layer 3, Single channel, 64 kb/s, 22.050 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

28. Reksio Robinson
DivX 5, 720x480 pixels, 28 fps, 877 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 128 kb/s, 48.000 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

29. Reksio pocieszyciel
XviD, 512x384 pixels, 25 fps, 1201 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 48 kb/s, 24.000 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

30. Reksio spiewak
DivX 3, 640x512 pixels, 25 fps, 886 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 128 kb/s, 44.100 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

31. Reksio sadownik
DivX 3, 640x432 pixels, 25 fps, 889 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 128 kb/s, 44.100 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

32. Reksio dentysta
DivX 5, 720x578 pixels, 24 fps, 742 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 192 kb/s, 44.100 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

33. Reksio kompan
DivX 4, 640x480 pixels, 25 fps, 812 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 128 kb/s, 44.100 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

34. Reksio nauczyciel
DivX 4, 640x480 pixels, 25 fps, 827 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 128 kb/s, 44.100 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

35. Reksio przewodnik
DivX 4, 640x480 pixels, 25 fps, 838 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 128 kb/s, 44.100 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

36. Reksio wybawca
XviD, 512x384 pixels, 25 fps, 856 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 48 kb/s, 24.000 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

38. Reksio i jamnik
DivX 3, 640x512 pixels, 25 fps, 886 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 128 kb/s, 44.100 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

39. Reksio terapeuta
XviD, 512x384 pixels, 25 fps, 1158 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 24 kb/s, 12.000 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

41. Reksio kompozytor
DivX 3, 640x512 pixels, 25 fps, 889 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 128 kb/s, 44.100 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

42. Reksio i ufo
DivX 5, 544x416 pixels, 25 fps, 878 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 96 kb/s, 44.100 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

43. Reksio remontuje
DivX 3, 640x432 pixels, 25 fps, 887 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 128 kb/s, 44.100 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

44. Reksiowa wiosna
DivX 3, 640x512 pixels, 25 fps, 888 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 128 kb/s, 44.100 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

45. Reksio lyzwiarz
DivX 3, 384x288 pixels, 5.7 fps, 183 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 19 kb/s, 11.025 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

46. Reksiowa zima
DivX 3, 384x288 pixels, 30 fps, 868 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 32 kb/s, 11.025 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

47. Reksio i wrona
DivX 3, 384x288 pixels, 25 fps, 861 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 39 kb/s, 22.050 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

48. Reksio i koguty
DivX 4, 320x240 pixels, 25 fps, 614 kb/s
MPEG Layer 3, Single channel, 64 kb/s, 22.050 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

49. Reksio i nosna kura
DivX 4, 320x240 pixels, 25 fps, 616 kb/s
MPEG Layer 3, Single channel, 64 kb/s, 22.050 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

50. Reksio i swierszcz
DivX 5, 720x576 pixels, 24 fps, 738 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 192 kb/s, 44.100 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

51. Reksio i sroka
DivX 4, 640x480 pixels, 25 fps, 821 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 127 kb/s, 44.100 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

53. Reksio i bocian
DivX 5, 544x416 pixels, 25 fps, 821 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 96 kb/s, 44.100 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

54. Reksio i papuga
DivX 3, 384x288 pixels, 0.4 fps
MPEG Layer 3, Single channel, 32 kb/s, 32.000 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

55. Reksio i golab
DivX 5, 544x416 pixels, 25 fps, 821 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 96 kb/s, 44.100 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

56. Reksio i szpaki
DivX 5, 544x416 pixels, 25 fps, 797 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 96 kb/s, 44.100 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

57. Reksio i kawki
XviD, 352x288 pixels, 25 fps, 709 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 31 kb/s, 11.025 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

58. Reksio i gasior
DivX 5, 544x416 pixels, 25 fps, 903 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 96 kb/s, 44.100 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

59. Reksio i kruk
XviD, 352x288 pixels, 25 fps, 516 kb/s
WAV, Double channel, 1411 kb/s, 44.100 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

60. Reksio i pelikan
XviD, 320x240 pixels, 30 fps, 859 kb/s
MPEG Layer 3, Single channel, 64 kb/s, 24.000 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

61. Reksio i paw
XviD, 352x288 pixels, 25 fps, 597 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 31 kb/s, 11.025 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

62. Reksio i drozd
XviD, 352x288 pixels, 25 fps, 745 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 31 kb/s, 11.025 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

63. Reksio i dzieciol
DivX 5, 720x480 pixels, 2.5 fps
MPEG Layer 3, Single channel, 128 kb/s, 48.000 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

64. Reksio i sowa
DivX 4, 640x512 pixels, 25 fps, 2468 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 64 kb/s, 44.100 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Part 1
Part 2

65. Reksio i kukulka
XviD, 352x288 pixels, 25 fps, 503 kb/s
MPEG Layer 3, Double channel, 31 kb/s, 11.025 Hz
Γλώσσα: Πολωνικά | Υπότιτλοι: -
Download

Όλα τα link: reksio.txt
Password: www.oldcartoons.co.cc

Edit
Το έβλεπες μικρός;

13 σχόλια

Ανώνυμος
 
re filaraki ta exw ola apo to 1-65 an 8es na sou dosw afta pou lipoun giati den vlepw na ta vriskeis
Ανώνυμος
 
ta 8elw k egw :D
Ανώνυμος
 
Παιδια αν εχει κανεις το windaria να το ανεβασει ειναι ωραιο παιδικο και με ωραια μουσικη.
Ανώνυμος
 
poios einai o kwdikos ??? prepei na ginw melos???
Ανώνυμος
 
www.oldcartoons.co.cc
Ανώνυμος
 
ευχαριστω πολυ μετα τον ειδα πιο πανω.μπραβο σε αυτους που κανα το site
Ανώνυμος
 
το windaria υπάρχει υποτιτλισμένο από την animeclipse θα το βρεις εδώ στη στήλη Completed projects
http://www.animeclipse.com/index.php?ind=projects
{μια συμβουλή χρησιμοποίσε τον όρο anime για όσα έρχονται από Ιαπωνία και όχι "παιδικό" μιας και πολλά από αυτά δεν είναι παιδικά και ούτε cartoons μιας και που τα τελευταία είναι κυρίως τα Αμερικάνικα}
making18
 
δεν μπορώ να κατεβάσω τπτ τι παίζει???
Ανώνυμος
 
Δεν υπάρχουν πια διαθέσιμα τα αρχεία. Ας τα ξανανεβάσει κάποιος
Ανώνυμος
 
Κανείς πρόθυμο να ανεβάσει τα επεισόδια ξανά;
Δε κατεβαίνει τπτ :(
Ανώνυμος
 
Καποιο παλικάρι μπορεί να τα ανεβάσει πάλι;
Ξέρω ζητώ πολλά αλλά είναι πολύ ωραία τα επεισόδια του Rexio
Ανώνυμος
 
http://leftsax.blogspot.gr/2013/02/reksio.html
Ανώνυμος
 
Όταν βάζετε αρχεία στο rapidshare και στο megauploads είναι σαν να μην τα βάζετε καν!

Βάλτε τα όλα σε drop box, μέχρι να αρχίσουν κι εκείνοι να θέλουν να βγάλουν λεφτά

Αφήστε ένα σχόλιο

Παρακαλούμε αποφύγετε τα ανώνυμα σχόλια. Στο μενού "Υποβολή σχολίου ως" επιλέξτε "Όνομα/Διεύθυνση URL" και συμπληρώστε κάποιο ψευδώνυμο. Δεν απαιτείται εγγραφή.


HTML tags που μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε:


bold
italic
Link